Profil kursanta

Pomagamy w formalnościach związanych z uzyskaniem numeru PKK.

Dokumenty może składać kandydat na kierowcę lub osoba przez niego upoważniona.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku od 19 stycznia 2013 r. kandydat na kierowcę ma obowiązek założyć PROFIL KURSANTA z nadaniem numeru w Wydziale Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zamieszkania.


W celu założenia PROFILU KURSANTA z nadaniem numeru.

Należy złożyć dokumenty:

– dowód osobisty (legitymacja szkolna lub paszport)
– przed 18 rokiem życia zgoda rodziców
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
– jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
– kserokopie posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)

W Krakowie PKK można uzyskać w następujących punktach:

1) al. Powstania Warszawskiego 10 – Centrum Administracyjne stanowiska 32-34

2) ul. Wielicka 28a – piętro II

3) os. Zgody 2 – pokój 104

4) Galeria handlowa w Bronowicach, ul. Stawowa 61, lokal nr 193 (I piętro)

5) Galeria handlowa w Bonarce, ul. Kamieńskiego 11, lokal nr G 26 (I piętro)

Mieszkańcy powiatu krakowskiego PKK mogą uzyskać w następujących starostwach:

1) Węgrzce, ul. Zapole 2

2) Krzeszowice, ul. Kolejowa 1

3) Skawina, ul. Kopernika 13

Wymagane badania medyczne do założenia PROFILU KURSANTA można wykonać w naszej szkole w sali nr 6 (gabinet lekarski). Osoby zainteresowane zrobieniem badania lekarskiego do kursu prawa jazdy proszone są o zgłoszenie tego do wykładowcy przed godziną 18.00. Lekarz pojawia się na życzenie klientów po godzinie 18.00, ul. Loretańska 16, gabinet medyczny (sala nr 6). Koszt badań 200 zł.