Prawo jazdy kat AM

Prawo jazdy kat AM

Jesteś posiadaczem motoroweru lub quada i chcesz poruszać się nim po drogach publicznych? Pragniesz bezpiecznie oraz zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym podróżować po miejskich ulicach? Zapraszamy do wyrobienia prawa jazdy kat. AM, które kilka lat temu zastąpiło dotychczasową kartę motorowerową. W naszym ośrodku szkolenia kierowców w bezpiecznie, szybko i tanio przystąpisz do kursu oraz zdobędziesz upragniony dokument. Sprawdź, jak możesz to zrobić!

Przystąp do kursu na prawo jazdy kat. AM w trybie online

Nie masz czasu dojechać do OSK? Wolisz uczyć się w domu? Nie ma sprawy! Prawo jazdy kat AM możesz zdobyć m.in. dzięki naszym kursom. Dzięki nam szybko i skutecznie poznasz zasady ruchu drogowego, sprawdzisz wiedzę, a później – bez obaw wsiądziesz na swój pojazd. Gwarantujemy, że szkolenie praktyczne przebiegnie w miłej oraz bezstresowej atmosferze, a egzamin państwowy na prawo jazdy kat. AM okaże się jedynie formalnością. Nasi instruktorzy przekażą Ci potrzebną wiedzę w przystępny i zrozumiały sposób.

Obierz kurs na dobrą szkołę

W naszej szkole nauki jazdy znajdziesz tylko sprawdzonych, przyjaźnie nastawionych instruktorów, którzy sprawią, że wyrobienie prawa jazdy kat. AM będzie czystą przyjemnością. Już dziś rozpocznij naukę online i przyswajaj wiedzę tak, jak Ci wygodnie. Od początku funkcjonowania naszego ośrodka przeszkoliliśmy już blisko 20000 osób! Wiele z nich swoje marzenie o kierowaniu pojazdami zaczęło spełniać właśnie od wyrobienia prawa jazdy kat. AM!

Dla kogo licencja AM?

Masz 14 lat i marzysz o samodzielnym kierowaniu czymś więcej niż rower? Wyrób prawo jazdy kat. AM, które uprawnia posiadacza do poruszania się motorowerami i skuterami rozwijającymi prędkość do 45 km/h o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 oraz lekkimi quadami o masie do 350 kg. O przystąpienie do kursu możesz ubiegać się również wówczas, kiedy do Twoich 14. urodzin pozostało nie więcej niż 3 miesiące.

Formalności, których powinieneś dopełnić, by uzyskać prawo jazdy kat. AM

Jeśli chcesz przystąpić do szkolenia, to oprócz wymaganego wieku powinieneś również dokonać niezbędnych formalności w lokalnym starostwie. Takie działania są niezbędne po to, by stworzyć Twój profil kandydata (PKK). Wśród dokumentów powinny znaleźć się: 

  • poprawnie i czytelnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań kandydata do kierowania pojazdem,
  • aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm,
  • zgoda opiekunów prawnych na rozpoczęcie kursu (jeśli jest wymagana).

Formalności możesz załatwić osobiście lub elektronicznie.

Jak wygląda proces przygotowanie do szkolenia i sam kurs w szkole jazdy?

Po weryfikacji wniosku otrzymasz numer swojego profilu kandydata na kierowcę, który wraz z numerem PESEL umożliwi szkołom nauki jazdy i ośrodkom egzaminacyjnym wgląd do Twojego PKK. Nauka w wybranej szkole jazdy obejmuje nie mniej niż 10 godzin teorii w formie 45-minutowych lekcji i tyle samo praktyki po 60 minut każde spotkanie. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Jego negatywny wynik powoduje przedłużenie szkolenia i brak możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego. Wszystkie postępy kandydata odnotowywane są w Twoim profilu PKK.

Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. AM w pigułce

Egzamin państwowy na prawo jazdy odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Aby do niego przystąpić powinieneś okazać dokument tożsamości, PESEL oraz numer profilu PKK, w którym znajdą się wszystkie informacje na temat jego przebiegu i wyników. Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej 32 pytania o różnym stopniu trudności. Część praktyczna natomiast sprawdza znajomość budowy pojazdu, umiejętność wykonania określonych manewrów na placu oraz – w przypadku pozytywnego wyniku tej części egzaminu – jazdę w ruchu miejskim. Zdanie egzaminu państwowego skutkuje wydaniem prawa jazdy kat. AM, po uzyskaniu którego możesz prowadzić pojazd po drogach publicznych.